PROFILE PENGASAS

Misnun Alias merupakan pengasas Tedoh pada tahun 2016 di bawah Akta Syarikat 1965. Beliau mendapat pendidikan awal di MRSM Muar di Johor dalam bidang sains gunaan. Pada tahun 2000, beliau telah mendapat ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan Eletrik, Elektronik & Sistem di Universiti Kebangsaan Malaysi Bangi. Beliau kemudian menyambung pelajaran di peringkat Sarjana di UTM.

Visi

Menjadi sebuah syarikat Property Manager yang professional yang menyediakan tempat tinggal selesa, terurus dan bersistematik.

Misi

Membantu menguruskan hartanah Landlord seramai 500 unit

Objektif

Membantu seramai 3000 orang pelanggan muslim dan muslimah di sekitar Bandar Sunway dan Shah Alam